ʼn Oproep tot dissipelskap gaan uit …

ʼn Oproep tot dissipelskap gaan uit … vanaf Jesus die Messias aan elkeen wat deur geloof aan Hom behoort. Die besluit om sy roeping te beantwoord is ʼn saak waaroor elke gelowige moet besluit. Die Bybel leer ons dat dissipelwording ʼn eenmalige toewyding en ʼn voortdurende verbintenis vereis. Ons nooi jou uit om dr. Fruchtenbaum se oorsigtelike artikel getiteld “Die geestelike lewe en dissipelskap” te bestudeer om die proses van dissipelmaking beter te verstaan. Al wat dit van jou verg, is ʼn bietjie tyd en moeite.

Jesus het sy studente opdrag gegee om dissipelmakers te wees. Hy het die mantel van verantwoordelikheid vir toekomstige dissipelmaking-bedrywighede by sy hemelvaart om die skouers van dié wat Hy ‘vriende’ genoem het, gehang. Jesus se talmidim (dissipels) het geslagte lank dít wat hulle by hul leermeesters geleer het, oorgedra aan dié wat in hul voetstappe sou volg.

Om ʼn dissipel te word en dissipels te maak is nie die resultaat van ʼn program wat ʼn produk voortbring nie. Dit is die resultaat van verhoudings wat om die sentrale belangrikheid van God se Woord gebou word. As ʼn mens na Jesus se lewe kyk, kan ʼn mens duidelik vier opeenvolgende stadiums in die dissipelmakingsproses onderskei:

  • KOM KYK (Johannes 1:35-39)
  • VOLG MY (Markus 1:17)
  • WEES SAAM MET MY (Markus 3:14)
  • BLY IN MY (Johannes 15:7-8)

Aan die begin van sy bediening het Jesus bloot sy voornemende talmidim genooi om te “Kom Kyk”. Hy het nie aangeneem dat hulle meer weet as wat hulle werklik geweet het nie. Hy het slegs verwag dat hulle moet waarneem, luister en leer.

Ter navolging van die Meester se voorbeeld, nooi ons jou dus hiermee om te “Kom Kyk”. Ons moedig jou aan om ʼn opwindende ontdekkingsreis aan te pak. Langs die pad sal jy ʼn lewenskragtiger geestelike lewe ervaar namate jou begrip van Jesus se Woord vanuit ʼn Joodse perspektief toeneem. Jy sal leer hoe om Skrifwaarhede en God se diepsinnige boodskap meer doeltreffend oor te dra, ‘eerste vir die Jood en ook vir die Griek’.

Vyftig van dr. Fruchtenbaum se klassieke Messiaanse Bybelstudies in geskrewe PDF-formaat is noukeurig uitgesoek vir hierdie stadium van jou dissipelskapopleiding. Al 50 studies is dag en nag heeltemal gratis op FaithEquip se webwerf beskikbaar. Hierdie 50 artikels gaan gedurende 2016, as die Here wil, een-vir-een kortliks op ons Facebook-blad behandel word — een artikel per week.

Ons gebed is dat jy sal besluit om ʼn Bybelse dissipelmaker te word wat hierdie materiaal gebruik. Party sal besluit om verder te gaan na die ‘Volg My’-stadium en aktiewe ‘vissers van mense’ word. Ons vra dat jy eers die ‘Kom Kyk’-stadium sal voltooi voor jy aangaan. Om die vervulling van ons doel te verwesenlik, is Ariel Bedieninge (vir Engelssprekendes) en FaithEquip (vir Afrikaanssprekendes) daartoe verbind om hulpbronne te verskaf wat jou sal help om te groei in jou geloof, om meer aan Christus se beeld gelyk te word, en om jou vrymoedigheid te gee om ander te nooi om die proses saam met jou aan te pak.

KURSUSBESKRYWING: Hierdie dissipelskap kursus is ontwikkel om aan Bybelstudente ʼn breë oorsig van belangrike teologiese onderwerpe te gee. As dit sistematies (in die regte volgorde) bestudeer word, bou elke les voort op die vorige konsepte om ʼn Bybelse grondslag te vestig wat noodsaaklik is vir die geestelike groei en volwassenheid van die gelowige in Jesus die Messias – of te wel Jesus Christus.

INSTRUKTEUR: Dr. Arnold Fruchtenbaum van Ariel Bedieninge het hierdie 50 artikels (in Engels) geskryf. FaithEquip het die artikels in Afrikaans vertaal. FaithEquip gaan een artikel per week gedurende 2016 kortliks een-vir-een op ons Facebook-blad behandel.

VEREISTE LESINGS: Daar word van die student verwag om die inhoud van al 50 van die noukeurig uitgesoekte Messiaanse Bybelstudies voldoende te bemeester. Die studies is vryelik in Afrikaans op FaithEquip se webwerf beskikbaar (en in Engels op Ariel Bedieninge se webwerf by www.ariel.org/come-and-see.htm). Daar word aanbeveel dat die lesse in die volgorde bestudeer moet word waarin dit aangebied word.

AANLYN-VASVRAE: ʼn Vasvra is vir elke Messiaanse Bybelstudie beskikbaar (tans nie in Afrikaans beskikbaar nie, maar wel in Engels by www.ariel.org/come-and-see.htm). Die vasvrae is ontwikkel as ʼn bykomende hulpbron wat die student kan gebruik as ʼn manier van oefen en om hul kennis van die materiaal te meet. Voltooi gerus die vasvrae so dikwels soos wat jy wil. Die vasvrae werk op ʼn eerlikheidsgrondslag en is ‘oopboek’-vasvrae. Die slaagsyfer is 80%, maar ons moedig jou aan om te streef na 100% akkuraatheid.

KURSUSVOLTOOIINGSTYD: Geskat op 12 maande. Aangesien die Bybelstudies in geskrewe PDF-formaat (en ooreenstemmende vasvrae) heeltemal gratis en dag en nag aanlyn beskikbaar is, is studente welkom om deur die materiaal te werk teen ʼn tempo wat by hul program pas. Soos vroeër genoem, dit is belangrik om ʼn gedissiplineerde benadering te volg en om die opleiding uiteindelik te voltooi. FaithEquip gaan al 50 artikels, as die Here wil, gedurende 2016 op ons Facebook-blad behandel, een per week.

VOORGESTELDE GEBRUIK:

  1. Kry ʼn klein verantwoordbaarheidsgroep, identifiseer ʼn leier en vergader op ʼn gereelde grondslag om die lesse te bespreek.
  2. Teken die dinge wat jy leer in ʼn notaboek aan.
  3. Dink na oor die dinge wat jy geleer het en bid daaroor.
  4. Laastens, deel dít wat jy leer met iemand wat jy ken, want dit is wat ʼn toegewyde dissipel doen.

KOM KYK!

Volg ons op sosiale media: