Profesie-Bybel Nuwe Testament

Die Profesie-Bybel Nuwe Testament is die volledige 2020-vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se Nuwe Testament saam met 50 artikels oor profesie – ʼn eerste in Afrikaans! LUCA, die Christelike druknaam van LAPA Uitgewers, ʼn afdeling van Penguin Random House, gee Suid-Afrika se eerste Profesie-Bybel Nuwe Testament uit.

Die 50 artikels wat die Profesie-Bybel Nuwe Testament vergesel verskaf ʼn volledige oorsig oor wat die Bybel oor die eindtye en die ewige bestel sê. Agt voorbeelde (uit die 50 artikels) sluit in: Die Kerk en profesie; Die regterstoeloordeel van Christus; Die tyd van die nasies; Die wegkruipplek in die woestyn; Tekens van die tye; Die merk van die dier; Die slag van Armageddon; Die profetiese rede op die Olyfberg – en nog vele meer.

Agt diagramme bied ʼn visuele oorsig van profeties belangrike gebeure, byvoorbeeld Die Olyfbergpredikasie en Openbaring 6-19; Die 75-dae interval; en Die slag van Armageddon – en vele meer. Elke Nuwe-Testamentiese boek is vergesel van ʼn inleiding wat konsentreer op die profetiese inhoud van daardie boek.

Die Profesie-Bybel Nuwe Testament plaas die aandag op die Here Jesus Christus en alles wat Hy nog gaan kom doen en sal laat gebeur. Steeds onvervulde verbondsbeloftes en profesieë word veral onder die vergrootglas geplaas. Die skepping van God het ‘n ingeboude eskatologie en doel; God bewerk alles volgens sy raad en wil, ooreenkomstig sy ewige voorneme wat Hy in Christus Jesus uitvoer (Ef 1:9-12; 3:8-11). Spits jou toe op die profetiese woord “soos op ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn, totdat die dag aanbreek, en die môrester opgaan in julle harte” (2 Pet 1:19). Die fokus van Bybelse profesie is op die “Môrester”, ʼn verwysing na die Here Jesus Christus (Op 22:16). Die Bybel is dus beslis ook ‘n profetiese boek en bevat, soos die omslag van die Profesie-Bybel Nuwe Testament dit stel, “God se plan vir ons toekoms”. Dit gee ons hoop en dié hoop is in Christus – en in Hom alleen.

Die Profesie-Bybel Nuwe Testament is toeganklik geskryf vir enige persoon wat Afrikaans kan lees. Die 50 artikels oor profesie is redelik kort sodat jy kan kies en keur wat jy wil lees, selfs al het jy min tyd. Die agt diagramme maak dit moontlik om ʼn chronologie van eindtyd-gebeure in te sien, al is die presiese tydsberekening hiervan natuurlik onbekend (maar God weet). Soos genoem, 2 Petrus 1:19 leer dat gelowiges op die profetiese woord moet fokus totdat die Môrester opgaan in ons harte. Dit is ‘n voortdurende opdrag. Ons ken nie God se tydsberekening nie, maar dit lyk tog of skaduwees van profesieë oor die eindtye reeds oor wêreldgebeure begin val. Dit impliseer dat onvoorwaardelike en steeds-onvervulde profesieë oor die laaste dinge nader spoed. Indien so, dan is daar ‘n nog-groter dringendheid om in die Here te wees en in Hom te groei, om werk vir die Here te doen en ’n nog-groter verwagting op sy koms. Die Profesie-Bybel Nuwe Testament gee die leser ‘n Bybelse raamwerk van eindtyd-gebeure sodat jy kan insien wat die Here besig is om te doen – en wat Hy nog gaan kom doen. Profesie oriënteer die leser ook oor die lewe, dood en opstanding; die toekoms anderkant die graf, en waarheen God met sy hele skepping op pad is.

Die Profesie-Bybel Nuwe Testament is die volledige 2020-vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se Nuwe Testament saam met 50 artikels oor profesie – ʼn eerste in Afrikaans! Gaan koop die Profesie-Bybel Nuwe Testament by al die groot boekwinkel-groepe in die land: Bargain Books, CUM Boeke, Exclusive Books, PNA, en Wordsworths – asook by onafhanklike boekwinkels soos Forum, Graffiti, Jasmyn, Christelike Mobiele Lektuur en nog ander. Dit kan ook aanlyn bestel word.

.