Soek jy na Paaseiers of na die Afikomen?

Soek jy na sogenaamde Paaseiers of is die idee eerder dat elkeen van hierdie kleintjies, hierdie geringstes, eerder moet soek na iets wat deel is van die Pasga-diens? Wat het hierdie vraag te doen met wanneer ons die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus herdenk?

Die Pasga en die Fees van Ongesuurde Brode

God kondig sy verlossingswerk aangaande Israel aan wanneer Hy Abraham belowe dat sy nageslag uit ʼn vreemde land verlos sal word (Gen 15: 13-16, vgl. Eks 2:24). Eeue later, en ná nege plae, is Farao se hart nog steeds verhard. Dan beveel God die Israeliete om ʼn lam te offer en bloed daarvan op die deurkosyne van hul huise te sit (Eks 12:1-28). Die Pasga van die HERE en die Fees van Ongesuurde Brode is dus ingestel vóórdat Israel die Beloofde Land binnegegaan het. Toe red God sy nasionale seun, die Israeliete, uit Egipte. Kort nadat hulle by Sinai aangekom het, stel God die volledige Pasga-diens in vir wanneer Israel wel die Beloofde Land binnegaan (Lev 23).

Volgorde (‘Seder’) van die Pasga-diens

Vir ʼn volledige bespreking oor die volgorde (‘Seder’) van die Pasga-diens, sien gerus Fruchtenbaum (1991) se ‘Passover Haggadah’. Met die opsteek van die kerse begin die verrigtinge. Die hoof van die huis sê dat dit nodig is om die Jode se uittog uit Egipte te bespreek (Fruchtenbaum 1991:10). Ná vier voorgeskrewe vrae, word die Pasga-verhaal vertel om Jode daaraan te herinner dat God hulle uit Egipte verlos het. Daar word verduidelik waarom hierdie aand anders is. God word aanbid en geloof met die woorde, “Geloofd sy die Here God, koning en soewerein van die heelal!” Die vier afdelings (of dele) van die Seder word gedenk deur uit vier bekers te drink. Die eerste beker is die beker van seën, terwyl die tweede beker verwys na die plae wat Egipte getref het.

Die Afikomen word weggesteek

Die hoogtepunt tydens die eerste deel van die Pasga-diens is die wegneem van wat die ‘Afikomen’ genoem word. Soos wat Nadler (2010:29-30; vgl. Fruchtenbaum 2005:17) verduidelik, is daar op die Paasfeestafel ʼn ‘matzah-tash’ of broodsakkie waarin drie snye brood (matzah) geplaas is. Hierdie broodsakkie (matzah-tash) word ook die Echad of eenheid genoem. Op hierdie tydstip van die Pasga-diens (Seder), neem die hoof van die huis die middelste sny brood, breek dit in die helfte, draai een helfte in ʼn wit linnedoek toe en steek dit dan weg. Hierdie verborge stuk matzah is die ‘Afikomen’ wat weggesteek bly totdat ʼn kind dit tydens die derde deel van die Pasga-diens soek en vind. Dit is interessant om daarop te let dat die betekenis van die woord ‘afikomen’ afgelei kan word uit die Griekse woord afikomenos, wat die ‘Komende Een’, ‘Hy wat gekom het’ (vgl. Carmichael 1991:53) of selfs ‘dit wat later kom’ (Nadler 2010:30) kan beteken. Die Afikomen is soos nagereg, want dit kom ná die pasga-maaltyd.

Soek na die weggesteekte Afikomen

Ná die ete word die kindertjies gevra om die huis te deursoek om die weggesteekte Afikomen te vind. Soos jy kan dink is die kinders baie opgewonde en soek hulle met groot verwagting! Die kind wat die Afikomen eerste vind, kry ʼn spesiale beloning wat die vader van die huis gee (vgl. Buksbazen 2004:17).

Sinspelinge in Matteus

Een van die name van die Messias is die ‘Komende Een’ (Mat 11:3), wat jou herinner aan die betekenis van die woord ‘Afikomen’. In Mattheus 11:25a gebruik Jesus ʼn lofbetuiging wat jou laat dink aan die lofprysing tydens die Pasga-diens: ‘Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde …’ ʼn Kontras tussen verskillende seuns of dissipels word dan gemaak, want God die Vader verberg vir wyse en verstandige mense die werke van Christus, maar openbaar dit aan kindertjies (Mat 11:25b). Dit is hierdie dissipels van Christus wat die wil van die Vader doen, wat die wysheid regverdig deur hul vertroue in die Lam van God te plaas en wat die suurdeeg van sonde uit hulle lewens verwyder (vgl. Mat 11:19b; 12:50; 21:28-32). Dit is hierdie kleintjies wat hul geloof en vertroue in die Kneg van die HERE geplaas het (vgl. Mat 12:18-21; Nadler 2010:47-48). Vir hierdie geringstes sal die feesligte waarlik deur die Messias aangesteek word (vgl. Mat 13:43; vgl. Mk 4:21-22). Daarbenewens sal hierdie verlostes die sinspeling op die Drie-eenheid verstaan wanneer drie stukke brood in die matzah-tash geplaas word, want God die Vader kan net deur die Seun bekend gemaak word (Mat 11:27). Tydens Jesus se eerste koms het die Komende Een die Drie-eenheid geopenbaar deur sy werke wat in die krag van die Heilige Gees uitgevoer is (Mat 11:27; 12:28).

Sinspelinge in die Nagmaal

Die tweede Persoon van die Drie-eenheid (die middelste sny brood) het vlees geword en as Lam van God die sonde van die wêreld weggeneem. Die Ongesuurde Brood is in ʼn kleed toegedraai, begrawe en sy liggaam is op die derde dag uit die dode opgewek. Nadat die een wat eerste die Afikomen gevind het beloon is, neem die hoof van die huis die Afikomen (matzah) en breek dan ʼn klein stukkie af vir elke persoon om die Pasga-tafel. Dit is hierdie gebreekte matzah en die derde beker, die beker van verlossing, wat Jesus gebruik om die Nagmaal in te stel (Nadler 2010:47-48).

By die Paasmaaltyd het Jesus die Afikomen-stuk geneem — dié ongesuurde en deurboorde brood — dit gebreek, vir sy volgelinge gegee en gesê: “Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word”, en later gee Hy die derde beker en sê, “Drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes” (Mat 26:26-27; 1 Kor 11:24-26). Dit doen ons om die dood van die Komende Een te verkondig totdat Hy kom.

Aan wie dink jy het die Vader ʼn spesiale beloning gegee omdat hy die eerste een was om Jesus as die Christus, die Seun van die lewende God, te identifiseer?

Die breek van die middelste (of tweede) sny van die brood in die matzah-tash verteenwoordig die dood van Christus, die toedraai van die Afikomen in linne verwys na Christus se begrafnis (Mat 27:59) en die derde beker van verlossing wys op Christus se opstanding op die derde dag (vgl. Mat 26:27-28; Fruchtenbaum 2005:32-33).

Die Komende Een gaan sy volgelinge kom haal en eers dán sal Hy die vierde beker saam met sy volgelinge drink ‘in die koninkryk van My Vader’ (Mat 26:29; Nadler 2010:28).

Kom na die Afikomen

Dit is die mening van hierdie skrywer dat die apostel Petrus die eerste ‘kind’ is wat die Afikomen as Jesus Christus, die Seun van die lewende God, geïdentifiseer het (Mat 16:16; Scholtz 2015:5). Die Vader wat in die hemel is het dit aan hom geopenbaar en Petrus het ʼn spesiale beloning ontvang, naamlik die sleutels van die koninkryk van die hemele (Mat 16:16-19). Petrus is egter nie die enigste een wat aan die Nagmaal mag deelneem nie, want die ‘Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ʼn losprys vir baie’ (Mat 20:28).

Die opgestane Here Jesus Christus het jou genooi (Mat 11:28-30) om na Hom te kom:

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.

Het jy al gereageer op Christus se uitnodiging? Het jy al die Afikomen gevind?

————————

Bronverwysings

Buksbazen, V. 2004. The Gospel in the Feasts of Israel. The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc. Bellmawr, NJ

Carmichael, D.B., 1991, ‘David Daube on the Eucharist and the Passover Seder’, Journal for the Study of the New Testament 42, 45-67.

Fruchtenbaum, A.G., 1991, A Passover Haggadah for Jewish Believers, Ariel Ministries, San Antonio.

Fruchtenbaum, 2005, ‘The Feast of Pesach (Passover)’, in A Messianic Bible Study from Ariel Ministries, vol. 114, pp. 1-33, Ariel Ministries, San Antonio.Available at:
www.ariel.org/messianic-bible-studies/The-feast-of-pesach-passover-pdf

Nadler, S. 2010, Messiah in the Feasts of Israel, Word of Messiah Ministries, Charlotte.

Scholtz, J.J., 2015, ‘Matthew 13 and the Feast of the LORD’, In die Skriflig 49(1), Art. #1900, 8 pages. Available at: https://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/1900/3044

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']