Swaar tye

Dit lyk asof Christene, veral dié in die Weste, swaar tye in die gesig staar. Tot ʼn groot mate is die Westerse beskawing op Bybelse beginsels en ʼn Christelike wêreldbeeld gebou. Hierdie fondasie word geheel en al aangeval: as dit nie deur sekulêre humanisme bedreig word nie, dan vind die aanval deur Marxisme, kosmiese humanisme, postmodernisme of Islam plaas. Al hierdie verskillende ‘ismes’ ens. is nie volgens Christus nie, maar is deel van die filosofie van hierdie wêreld met sy nietige misleiding, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels (of geeste) van hierdie wêreld (vgl. Kol 2:8). In die Weste het Christene dit relatief maklik gehad, maar ons is ook dwaas ter wille van Christus, ons wat toenemend deur die sogenaamde ‘gesofistikeerdes’ van hierdie wêreld verag word — so al is die woord van die kruis dwaasheid vir die wat verlore gaan, vir ons wat gered word is dit die krag van God (vgl. 1 Kor 1:18). In teenstelling met die verskillende ‘ismes’, in Christus woon al die volheid van God liggaamlik en ons het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag (vgl. Kol 2:9–10). Sonder Jesus kan ons niks doen nie (Joh 15:5), maar ons fondament is Christus en ons soek die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit (Kol 3:1; vgl. 1 Kor 3:11). As ons op Christus bou, sal ons werk bly staan en ons sal loon ontvang (1 Kor 3:14). Dit beteken egter nie dat dit maklik vorentoe gaan wees nie, inteendeel, Christene dwarsoor die wêreld kan toenemende verdrukking en swaar tye in die gesig staar.

Verskillende soorte toorn

Christene kan die toorn en verdrukking van mense, die wêreld en van Satan verwag — maar Christene sal nié die toorn van God ervaar nié. Waarom nie die toorn van God nie? ‘Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees’ (Rom 8:1). God het aan gelowiges gesê om sy ‘Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos’ (1 Thes 1:10). Gelowiges sal dus nie die toorn van God ervaar nie. Die Bybel leer egter dat ons die verdrukking en toorn van mense, van die wêreld en van Satan te wagte moet wees.

Die toorn van mense

Wat die verdrukkingstoorn van mense betref: ʼn dissipel is nie bo die Meester nie en ʼn dienskneg ook nie bo die Heer nie (vgl. Mat 10:16-33). Dissipels van Christus kan dus verwag om vervolg en verdruk te word soos wat met die Here Jesus gebeur het. Paulus waarsku Timoteus dat ‘almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word’ (2 Tim 3:11–12).

Die wêreld se verdrukking en haat

Wat die wêreld se verdrukking en haat van Christene betref, Jesus het vir sy dissipels gesê dat ‘in die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin’ (Joh 16:33). En weer: ‘As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ʼn Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg’ (Joh 15:18–20).

Die toorn van Satan

Gelowiges kan ook die toorn van Satan en sy gevalle engelemag te wagte wees. Petrus waarsku dat gelowiges nugter moet wees en waaksaam, ‘want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ʼn brullende leeu, en soek wie hy kan verslind’ (1 Pet 5:8). Paulus beveel gelowiges om die hele wapenrusting van God aan te trek, ‘sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug’ (Ef 6:11–12).

Stry die goeie stryd, voltooi die wedloop, behou die geloof

Dit lyk of Christene, veral dié in die Weste, ʼn baie moeiliker tyd in die gesig staar. Christene is egter tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee (Fil 4:13). Ons moet die duiwel teëstaan (1 Pet 5:9), van versoekinge van hierdie wêreldstelsel wegvlug (die begeerlikhede van die vlees en van die oë en die grootsheid van die lewe; 1 Joh 2:15–17; 1 Tim 6:11; 2 Tim 2:22), en ook die vlees verloën (Rom 6:12–13; 7:18–24; 8:13). Die doel van Satan se persoonlike aanvalle is sodat mense God se Woord sal betwyfel, ontken, ignoreer of nie gehoorsaam nie (Gen 3; Mat 4). Die wêreldstelsel probeer om mense te laat glo dat hulle God nie nodig het nie, terwyl die vlees bevrediging, vreugde en vervulling op alleen die fisiese, materiële vlak van die lewe wil vind (Rom 7). Christene moet egter nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar verander word deur die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Rom 12:2). Die helde het in die geloof gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was (Heb 11:13). Stry die goeie stryd, voltooi die wedloop, behou die geloof, want al is ons ook vreemdelinge en bywoners op die aarde, ons het Christus in ons, die hoop van die heerlikheid.

————————

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']