Die verbonde van die Bybel Deel 8

Die verbonde van die Bybel Deel 8 Die Wet van Moses word deur Paulus as die ‘middelmuur van skeiding’ beskryf (Efesiërs 2:14) of te wel ʼn ‘wet van gebooie wat in insettinge bestaan’ (Efesiërs 2:15). As iemand gedurende die tyd wat die Wet van Moses gegeld het — vanaf...

Die verbonde van die Bybel Deel 7

Die verbonde van die Bybel Deel 7 Jeremia 31 is geskryf toe Israel só afvallig van die Here geraak het dat hulle nasionale redding uit Egipte effektiewelik in ballingskap omgekeer is (Barrick 1999:228). Die Teokratiese koninkryk het by die berg Sinai begin maar eindig...

Die verbonde van die Bybel Deel 6

Die verbonde van die Bybel Deel 6 Kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê sonder ʼn koning? Israel was nooit sonder ʼn koning nie, want God is Israel se koning (vgl. 1 Samuel 8:5-8). Israel wou egter ʼn koning hê ‘soos by al die nasies’ (1 Samuel 8:5). Iemand wat ook ʼn menslike...

Die verbonde van die Bybel Deel 5

Die verbonde van die Bybel Deel 5 As God nasionale beloftes aan Abraham en sy nageslag belowe het, en indien die Teokratiese koninkryk by die berg Sinai begin het, kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê as dit nie ʼn land het nie? Toe Israel se swerwingstyd in die woestyn byna...

Die verbonde van die Bybel Deel 4

Die verbonde van die Bybel Deel 4 God begin om die nasionale beloftes te vervul wat hy aan Abraham belowe het deur Israel uit Egipte te red (vgl. Genesis 15:13-14). Vyftig dae nádat die pasga vir die eerste keer gevier is, sluit God ʼn verbond met Israel by die berg...