God die Vader

God die Vader Die Evangelie van Johannes begin met ʼn uitgebreide chiastiese struktuur wat eindig met hierdie woorde: “Niemand het God ooit gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar” (Johannes 1:18; vgl. 1:1-2; OAV). Die...

Die Drie-Eenheid

Die Drie-Eenheid Dwarsdeur die geskiedenis was daar teenstand teen die konsep van die Drie-Enigheid van God. “Hoe kan God een wees, en hoe kan God drie wees?” Dit kom teenstellend voor. Dissipels van Jesus vind egter dié duidelike antwoord in die Skrif: Daar is net...