Subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed

Ons het reeds die beginsels van gebed, asook drie soorte gebede bespreek. Vandag fokus ons op die subjektiewe voorwaardes ten opsigte van gebed. . . . Bybelse gebede is voorwaardelik, hetsy eksplisiet of implisiet. Byvoorbeeld, Jesus het ten minste drie voorwaardes...

Drie tipes gebede

Ons het reeds die beginsels van gebed bespreek, en vandag fokus ons op drie soorte gebede, naamlik persoonlike of private gebede, openbare gebede en eskatologiese gebede. Ons noem ook die sogenaamde ‘tien mees ongewenste openbare gebede’. . . . Persoonlike...

Die beginsels van gebed

Hoe kan gebed omskryf word? Waarom bid ons en wat is die doel van gebed? Moet ons op ’n spesifieke tyd bid of dalk ’n spesifieke liggaamshouding tydens gebed inneem? Hierdie en baie ander vrae oor gebed is die fokus van hierdie bespreking. . . . Die definisie van...

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3) Watter sewe bedienings van die Heilige Gees help die gelowige, nadat hy/sy tot geloof in Christus gekom het tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster totdat Christus kom om sy bruid hemel toe te neem), om in Christus te...