Geesbeheerde gee onder genade

Ons het reeds die Bybelse beginsels ten opsigte van gee bespreek, en vandag vra ons: Hoeveel moet gegee word? Om by ’n Bybelse antwoord uit te kom, moet ons eers vasstel wat ons verantwoordelikhede is ten opsigte van die Nuwe Verbond, waarna ons verder vra watter...

Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee?

Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee? Terwyl ons steeds fokus op die plaaslike gemeente, wil ons graag vandag gesels oor die kwessie van gee aan ander. Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee? Ons het almal al van rentmeesterskap gehoor, maar wat...