Wat word met illuminasie bedoel?

Wat word met illuminasie bedoel? As Goddelike openbaring oor die ontsluiering van waarheid gaan (óf deur algemene óf spesiale openbaring), en as inspirasie met die neerskryf van God se spesiale openbaring te make het, en as die voltooide kanon van die 66 boeke van die...