Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 1)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 1) Wat is die bedienings van die Heilige Gees met betrekking tot die Skrif en tot die wêreld? Watter werk het die Heilige Gees tydens Ou-Testamentiese tye verrig? Openbaring, inspirasie en verheldering Met betrekking tot die...

Wat word met illuminasie bedoel?

Wat word met illuminasie bedoel? As Goddelike openbaring oor die ontsluiering van waarheid gaan (óf deur algemene óf spesiale openbaring), en as inspirasie met die neerskryf van God se spesiale openbaring te make het, en as die voltooide kanon van die 66 boeke van die...

Die inspirasie van die Bybel

Die inspirasie van die Bybel Noudat ons reeds besin het oor die Bybel en Goddelike openbaring, wil ons ook die kwessie van die inspirasie van die Bybel bespreek. Volgens 2 Timótheüs 3:16-17 en 2 Petrus 1:19-21 is die Bybel geïnspireer, maar wat presies word hiermee...