Radio Disa Gesprek met Jaco

Baie mense dink verkeerdelik dat die Kerk nou ʼn geestelike Israel is. Die Kerk neem egter nie Israel se plek in God se raadsplan oor nie; dit is geestelike vervangingsteologie. Wanneer ʼn nie-Jood in Christus glo word hierdie persoon ʼn geestelike kind van Abraham; dit is egter onlogies om te dink dat hierdie persoon ewe skielik nou óók ʼn biologiese afstammeling van Jakob word. Die ware Israel, die Israel van God, is gelowige afstammelinge van Jakob (wie se naam later Israel geword het).

Sommige mense dink verkeerdelik dat tien van Israel se stamme “verlore” is. Verder, party van hulle sou graag die plek van hierdie “verlore” stamme wou oorneem, maar dit is onmoontlik en sou neerkom op ʼn fisiese vervangingsteologie. Afstammelinge van Jakob is Jode; alle ander mense is nie-Jode. Die idee dat sommige stamme van Israel verlore is, is vals — en idees wat hierop voortbou is eweneens vals.

God se bedelings

God se bedelings Een van die maniere om ʼn geheelbeeld van God se spesiale openbaring te kry is om op die verbonde van die Bybel te fokus (soos ons reeds onlangs gedoen het). Ander maniere om die Bybel se meta-verhaal beter te leer ken — “om die woord van die waarheid...

Die verbonde van die Bybel Deel 8

Die verbonde van die Bybel Deel 8 Die Wet van Moses word deur Paulus as die ‘middelmuur van skeiding’ beskryf (Efesiërs 2:14) of te wel ʼn ‘wet van gebooie wat in insettinge bestaan’ (Efesiërs 2:15). As iemand gedurende die tyd wat die Wet van Moses gegeld het — vanaf...

Die verbonde van die Bybel Deel 7

Die verbonde van die Bybel Deel 7 Jeremia 31 is geskryf toe Israel só afvallig van die Here geraak het dat hulle nasionale redding uit Egipte effektiewelik in ballingskap omgekeer is (Barrick 1999:228). Die Teokratiese koninkryk het by die berg Sinai begin maar eindig...

Die verbonde van die Bybel Deel 6

Die verbonde van die Bybel Deel 6 Kan ʼn nasie ʼn koninkryk hê sonder ʼn koning? Israel was nooit sonder ʼn koning nie, want God is Israel se koning (vgl. 1 Samuel 8:5-8). Israel wou egter ʼn koning hê ‘soos by al die nasies’ (1 Samuel 8:5). Iemand wat ook ʼn menslike...