Die verbonde van die Bybel Deel 4

Die verbonde van die Bybel Deel 4 God begin om die nasionale beloftes te vervul wat hy aan Abraham belowe het deur Israel uit Egipte te red (vgl. Genesis 15:13-14). Vyftig dae nádat die pasga vir die eerste keer gevier is, sluit God ʼn verbond met Israel by die berg...

Die verbonde van die Bybel Deel 3

Die verbonde van die Bybel Deel 3 Ná die vloed ontstaan daar 70 nasies uit die afstammelinge van Sem, Gam en Jafet (Genesis 10). Tien geslagte ná Noag roep God ʼn spesifieke man wat nie net uit die land van Ur van die Chaldeërs moet weggaan nie, maar wat ook afgodery...

Die verbonde van die Bybel Deel 2

Die verbonde van die Bybel Deel 2 Watter voorwaardelike en onvoorwaardelike verbonde het God volgens die Bybel met die mens gemaak?Watter verbondstekens gaan saam met watter verbonde, watter krisis in die geskiedenis het moontlik tot die verbond aanleiding gegee, met...

Die verbonde van die Bybel Deel 1

Die verbonde van die Bybel Deel 1 Dit is makliker om ʼn groot legkaart te bou as die buitenste stukke eers aanmekaar is. Sodra die legkaart se raamwerk klaar is, kan die detail binne-in voltooi word. Net so, indien ʼn raamwerk van die Bybel se meta-verhaal gebou word,...