Die heilige engele (Deel 4)

Die heilige engele (Deel 4) Ons het reeds twee ordes van hemelwesens bespreek, naamlik gérubs en serafs, en sal nou aandag gee aan die derde orde, wat algemeen bekend staan as engele. Ons sal veral fokus op die enigste twee engele (van hierdie derde orde van...