Ewige sekerheid (Deel 3)

Ewige sekerheid (Deel 3) In hierdie derde en laaste artikel oor Ewige sekerheid besin ons oor die sogenaamde “problematiese Skrifgedeeltes” wat dikwels aangehaal word wanneer hierdie saak bespreek word. . . . Verkeerde toepassing van dispensasies In...

Ewige sekerheid (Deel 2)

Ewige sekerheid (Deel 2) Watter Bybelse bewyse is daar vir ewige sekerheid? In hierdie tweede bespreking oor hierdie belangrike onderwerp, noem ons veertien van die bewyse wat in die Bybel gevind kan word. . . . God die Vader Met betrekking tot God die Vader, berus...

Ewige sekerheid (Deel 1)

Ewige sekerheid (Deel 1) Kan ʼn gelowige sy of haar redding verbeur, hetsy deur ʼn sondige daad of deur op te hou om te glo? In hierdie artikel bespreek ons die beginsels wat geld ten opsigte van die konsep van ewige sekerheid. Omdat ewige sekerheid ʼn belangrike...

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 3) Watter sewe bedienings van die Heilige Gees help die gelowige, nadat hy/sy tot geloof in Christus gekom het tydens die Kerkbedeling (vanaf Pinkster totdat Christus kom om sy bruid hemel toe te neem), om in Christus te...

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 2)

Die bedienings van die Heilige Gees (Deel 2) Watter vyf bedienings van die Heilige Gees word verrig, vanaf Pinkster totdat Christus sal kom om sy bruid hemel toe te neem, op die oomblik wanneer iemand tot geloof in Jesus Christus kom? Dit is die tweede gedeeltelike...