Geesbeheerde gee onder genade

Ons het reeds die Bybelse beginsels ten opsigte van gee bespreek, en vandag vra ons: Hoeveel moet gegee word? Om by ’n Bybelse antwoord uit te kom, moet ons eers vasstel wat ons verantwoordelikhede is ten opsigte van die Nuwe Verbond, waarna ons verder vra watter...