Die Evangelie volgens Lukas

Lukas het die Evangelie van Lukas en die boek Handelinge geskryf. Beide hierdie boeke is aan “Theófilus” gerig, ʼn regte persoon wie se naam in die Grieks “liefhebber van God” beteken (Lukas 1:3-4; Handelinge 1:1-2). Die langste boek in die Nuwe...

Die Evangelie volgens Markus

Die Evangelie volgens Markus Die Evangelie van Markus beeld Jesus as die lydende maar kragtige Dienaar van die HERE uit (Bailey & Constable 1999:67). Miskien toepaslik vir ʼn dienaar, lys Markus geen geslagsregister nie. Christus vervul die lydende dienaarliedere...

Die sleutels van die koninkryk van die hemele

Wanneer hy bely dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewendige God, word Petrus geseën en ontvang hy die sleutels van die koninkryk van die hemele (16:16, 19). Wat het Simon Petrus regtig ontvang? Watter valse idees aangaande Petrus en dié sleutels bestaan? In...

Johannes die Doper en Elía

Die eerste wet van logika is die wet van identiteit wat leer dat iets is wat dit is: ʼn appel is ʼn appel. Die tweede wet van logika is die wet van nie-teenstrydigheid wat leer dat A kan nie ook nie-A wees op dieselfde tyd en in dieselfde sin nie: ʼn appel is nie ʼn kat...

Bind en ontbind

Die enigste twee eksplisiete verwysings in die hele Nuwe Testament na die terme “bind en ontbind” kom in Matteus voor (sien ook Johannes 20:23). Die eerste verwysing kom voor wanneer Petrus die Here Jesus identifiseer as die Christus, die Seun van die lewende God...