Verborgenhede van die koninkryk — of ʼn “verborge koninkryk”?

Omtrent ʼn eeu gelede het die idee in Amerika posgevat dat Matteus 13 nie verborgenhede van die koninkryk beskryf nie, maar eerder ʼn “verborge koninkryk”. Die siening was dat sedert Matteus 13 tot om en by die weerkoms van Christus na die aarde toe, ʼn nuwe soort koninkryk in ʼn “verborge vorm” gekom het, wat dan verder beskryf word met woorde soos die “Christendom”. Jesus gee egter nie aan sy dissipels nuwe en ou dinge aangaande ʼn sogenaamde “verborge koninkryk” nie. Aan Jesus se dissipels “is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken” (Mat 13:11). Die koninkryk van die hemele is dus nie in Matteus 13 herdefinieer as iets verborge nie. Wat Christus vir sy dissipels wys is nuwe (verborgenhede) en ou dinge (vernaam Ou-Testamentiese profesieë) aangaande ʼn reeds-bekende koninkryk (vgl. Mat 13:52). Hierdie koninkryk is die Messiaanse koninkryk wat die komende Koning kort na sy weerkoms na die aarde toe sal oprig (vgl. Mat 25:31-34).

————

Vir meer inligting oor die koninkryk van God, sien: ~

Scholtz, J.J., 2020, Die komende Koning en sy Messiaanse koninkryk, FaithEquip, Mosselbaai.

Volg ons op sosiale media: