Verskillende soorte engelwesens

In die volksmond word die woord “engele” algemeen gebruik om na alle geskape “engelwesens” te verwys, maar eintlik is “engele” ʼn subkategorie van “engelwesens”. Daar is byvoorbeeld engelwesens soos gérubs, serafs en die vier lewende wesens, maar ook engel-boodskappers wat weg van God se troon na mense op aarde gestuur word, soos byvoorbeeld Migael en Gabriël.

Drie tonele in die Bybel vertel (veral) meer van God se troon en sy engelwesens . In Jesaja 6 sien die profeet die heerlikheid van die Here op die troon, hy sien serafs – en hy word vir sy taak geroep. Esegiël 1 en 10 beskryf hoe die profeet die heerlikheid van die HERE op die troon sien, hy sien gerubs – en hy word vir sy taak geroep. Openbaring 4 en 5 beeld die troon van God uit – tesame met onder meer vier lewende wesens. Dié troon-tonele vertel meer van engelwesens soos gérubs, serafs en die vier lewende wesens.

Ongeveer 140 jaar vóór die Babiloniese inval sê Jesaja hy het “die Here sien sit op ʼn hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het” (6:1). Exodus 19:21 en 33:20 waarsku dat niemand kan God sien en bly lewe nie. God bewoon ʼn ontoeganklike lig wat geen mens gesien het of kan sien nie (1 Tim 6:16). Hoe kon Jesaja die Here sien en tog bly leef?

God se essensie bly onsienlik, maar dit blyk moontlik te wees om manifestasies van die Here se heerlikheid te sien en te bly leef. Jakob het byvoorbeeld die Engel van die HERE van aangesig tot aangesig gesien en sy lewe is gered (Gen 32:30). So ook Hagar en Manóag (Gen 16:13; Rig 13). Jesaja sien ʼn manifestasie van die tweede Persoon van die Drie-eenheid, die Seun van God. Johannes 12:41 bevestig dit: “Dit het Jesaja gesê toe hy [die Here se] heerlikheid gesien en van Hom gespreek het”. Dieselfde Evangelie sê dat niemand ooit God gesien het nie; die unieke Seun, self God, dié het om kom bekendmaak (Joh 1:18). Paulus skryf die Seun van God is die “Beeld van die onsienlike God” en “in Hom woon al die volheid van God liggaamlik” (Kol 1:15; 2:9). Jesaja sien dus ʼn manifestasie van die Here se heerlikheid – en die Here se kleed vul die tempel in die hemel. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien (Matt 5:8).

In ongeveer 593 v.C. sien Esegiël in ʼn visioen “die verskyning van die heerlikheid van die HERE” (Eseg 1:28). Dan val hy neer met sy gesig teen die grond, hy hoor ʼn stem praat en Esegiël word as ʼn profeet geroep (2:3-5). In die visioen sien Esegiël vier wesens wat later as gerubs geïdentifiseer word (1:5; 10:1, 20-22).

In Openbaring 4 sien Johannes ʼn voorstelling (“lyk soos”) van die Vader op die troon (Op 4:2-3; 5:1). Die apostel sien ook vier lewende wesens wat God se heiligheid beklemtoon (Op 4:8).

Soos wat Jesaja 53 ʼn belangrike teks vir Jesus se eerste koms is, so is Openbaring 5 ʼn vername teks met die oog op Christus se weerkoms na die aarde. Slegs een Persoon is waardig om die boekrol in die Vader se hand te neem, die heerlike maar nederige God-mens. Hy is die Leeu uit die stam van Juda, die “wortel [loot] van Dawid” wat oorwin het, die Lam (Op 5:5-6). Daar is niemand soos die Here Jesus Christus nie. “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte, vir ewig en ewig” (Op 4:13).

Vir meer oor al die verskillende soorte engelwesens – en alles wat jy oor die engele wil weet – koop gerus “Die onsienlike wêreld van engele”, geskryf deur Jaco Scholtz.

Die boek is landwyd in al die groot boekwinkels beskikbaar.