Waarom bestudeer ons profesieë van die Bybel?

Onder die inspirasie van die Heilige Gees het die apostel Paulus geskryf: ‘Verag die profesieë nie’ (1 Thes 5:20). Deesdae sê baie geestelike ‘leiers’ egter dat die studie van Bybelse profesieë die aandag van evangelisasie aflei en dat Christene nie profesieë moet uitpluis of moet spekuleer oor wat God nog in die toekoms gaan doen nie. ʼn Groot veroordeling téén die bo-natuurlike en voorspellende profesieë kom algemeen voor. Waarom dan, in die lig van hierdie teenstand, bestudeer ons Bybelse profesieë?

Voorspellende profesieë en die hede

Ons fokus is op profesieë wat onvoorwaardelik iets in die toekoms voorspel. Op ʼn sekere punt in die geskiedenis het God deur ʼn profeet of ʼn apostel gesê dat daar in die toekoms iets gaan gebeur. Baie van hierdie profesieë is vandag nog steeds onvervuld. God sê in Jesaja 46:9-10 (klem bygevoeg): ‘Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen’. God sal seker maak dat alle onvoorwaardelike profesieë in die geskiedenis vervul sal word. As die profesieë ons wys wat God nog in die toekoms gaan doen, hoe beïnvloed dit vandag ons lewens?

Voordele om profesieë te bestudeer

Die mees algemene voordeel van die kennis en studie van Bybelse profesieë is die seën wat dit meebring (vgl. Benware 2006:14-17; Hixson & Fontecchio 2013:2-5). Meer spesifiek kan die volgende genoem word.

God is soewerein

God is soewerein (sien Jes 40:12-26) en ons kan berus in die feit dat al God se planne tot volvoering gebring sal word. Niks en niemand kan dit verhinder of verander nie. Ná Satan se val en ná Adam se val gebeur daar inderdaad verskriklike dinge in hierdie gevalle wêreld, maar ons kan nog steeds daarop reken dat die laaste Adam sal slaag waar die eerste misluk het, en dat Satan uiteindelik in die poel van vuur gegooi sal word. Kortom, dit gee ons hoop om te onthou dat ‘God wen’ — en dat niks en niemand dit kan verander of verhinder nie. Uiteindelik, omdat God soewerein is, sal al sy planne tot volvoering gebring word en kan ons vandag, gegrond op wat God gesê het nog in die toekoms gaan gebeur, beplan.

Hoe God se verhaal eindig

Nog ʼn voordeel van die studie van profesie is dat ons weet hoe God se verhaal eindig. Soos wat Hixson en Fontecchio (2013:2) tereg uitwys, mense wil weet hoe die verhaal eindig — sommige lees selfs die finale hoofstuk voordat hulle die eerste gelees het! Paulus bied in Romeine 8:18 ʼn voorsmakie van wat gelowiges te wagte kan wees: ‘Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie’. Dit is egter nie alles goeie nuus nie, want die Here het in die Olyfberg-predikasie gesê dat God se toorn tydens die Verdrukkingstydperk op ʼn grootliks ongelowige mensdom op aarde uitgestort sal word: ‘Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie’ (Mat 24:21). Gelowiges gaan nie bogenoemde toorn van God ervaar nie, maar wanneer ons vandag wel ly of pyn verduur, help dit baie om te weet dat God se geregtigheid en reg uiteindelik sal seëvier en dat Hy elke traan sal afvee (vgl. Open 7:17; 21:4).

Heilige lewe en hoop

Die apostel Johannes het geskryf dat ons in Christus moet bly, sodat ‘ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie’ (1 Joh 2:28). Meer nog, ‘elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is’ (1 Joh 3:3; sien ook Open 19:7). Om profesieë te ken en te bestudeer moedig dus ʼn heilige lewe aan (sien 2 Pet 3:10-14). Titus 2:11-13 leer iets soortgelyks, want die ‘reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus’. Bybelse profesieë moedig dus nie net ʼn heilige lewe aan nie, maar dit plaas ook ons hoop en fokus op ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Negatief gesien, ons moet nie sê dat ons Heer talm om te kom nie (vgl. Mat 24:48), maar positief gestel, ons moet in Hom bly en God deur ons lewens verheerlik.

Goeie prioriteite

Gelowiges se werke sal by die regterstoel van Christus beoordeel word (Rom 14:10; 1 Kor 3:9b-15; 2 Kor 5:20). Gegewe hierdie profetiese waarheid, hoe verander dit ons prioriteite vandag? As ons burgerskap in die hemel is, van waar ons ook ons Verlosser verwag, soek ons die dinge daarbo waar Christus is, of bedink ons net wat op die aarde is (vgl. Kol 3:1-2)? Die keuses wat ons vandag uitoefen — ons prioriteite — word inderdaad beïnvloed deur wat die Bybel ons oor die toekoms leer.

Illustrasie: Hoe Clarence Larkin Ou Testamentiese profesieë gesien het. Kopiereg behoort aan Clarence Larkin, oorgeteken deur Ray N. Tharp in 2004.

Slot

In skrille teenstelling met wat sommige leiers daaroor sê, doen Christene goed en reg om profesieë te bestudeer. Openbaring 1:3 belowe selfs ʼn saligspreking vir elkeen wat die ‘woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is’ — welke saligspreking ook naby die einde van Openbaring herhaal word (Open 22:7). Daar is geen rede om God se Woord te betwyfel nie, want net soos wat Hy onvoorwaardelike profesieë in die verlede vervul het, net so sal Hy toekomstige maar steeds-onvervulde profesieë ook vervul (Malan 2016:29). Ons het ‘die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ʼn lamp wat in ʼn donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte’ (2 Pet 1:19). Die Heilige Gees sê dat geen profesie ooit deur die wil van die mens voortgebring is nie (2 Pet 1:21), dus doen Christene goed om profesieë te bestudeer en daarop ag te slaan.

————————

Bronne

Benware, P.N., 2006, Understanding End Times Prophecy: A Comprehensive Approach, Moody Publishers, Chicago.

FaithEquip, 2018, Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, beskikbaar hier: https://faithequip.co.za/morester/

Hixson, J.B. & Fontecchio, M., 2013, What Lies Ahead: A Biblical Overview of the End Times, Lucid Books, Brenham.

Malan, J., 2016, Bybelse profesieë werp lig op die toekoms, Basuin Publikasies, Danabaai. Laai dit hier gratis af: Laai af.

Volg ons op sosiale media:

Deel met ander:

[apss_share networks='facebook, twitter, pinterest']