Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee?

Terwyl ons steeds fokus op die plaaslike gemeente, wil ons graag vandag gesels oor die kwessie van gee aan ander. Wat is die Bybelse beginsels ten opsigte van gee? Ons het almal al van rentmeesterskap gehoor, maar wat beteken dit nou eintlik?

. . .

Rentmeesterskap en gee

Om te gee is ʼn faset van ʼn breër onderwerp wat rentmeesterskap genoem word. Volgens Jakobus 1:17 besit God alles omdat Hy die Skepper, Maker en Gewer is van alle dinge – en wanneer ons gee, gee ons dus bloot ʼn deel terug van wat in elk geval aan God behoort. Ons rentmeesterskap teenoor God sluit alles in wat ons ontvang het en hoe ons dit aanwend ter wille van die Here en vir die Here se werk. Ons is rentmeesters van die vermoëns, geestelike gawes, kennis, geld, en alles wat ons ontvang – maar vandag fokus ons net op die Bybelse beginsel om te gee. Om hiervolgens te gee is net een faset van ons rentmeesterskap.

Vyf basiese beginsels

Die Bybelse manier van gee omvat vyf basiese beginsels.

  1. Gee is ʼn maatstaf van ʼn mens se liefde vir God: Matthéüs 6:19-21 leer dat die gelowige skatte in die hemel bymekaar moet maak, want waar ʼn mens se skat is, daar is ook jou hart. As ons hemelse skatte vergader, sal ons harte op hemelse dinge gerig wees. Verder leer 1 Timótheüs 6:17-18 dat die rykes se hoop op God gevestig moet wees en dat hulle gewillig van hul rykdom moet gee. Gelowiges moet onthou dat ons hoop nie op rykdom gevestig is nie, maar op die Here God (vgl. Titus 2:11-14). Volgens 1 Johannes 3:17 is die vraag, as ʼn mens nie gee nie, “Hoe bly die liefde van God in hom [en haar]?”
  2. Gee as uitdrukking van ʼn mens se geloof: Jakobus 2:15-17 leer dat die gelowige se geloof nuttig kan word as dit in dade uitgedruk word. Die daad van gee wys dus iemand se geloof. Die gelowige word nie deur dade gered nie, maar toon sy of haar geloof deur hul dade.
  3. Deur meer te gee word meer ontvang: Dit is nie magtiging vir die sê-dit-en-hê-dit-beweging nie, maar die bedoeling is inteendeel dat die gelowige nooit meer as God sal kan gee nie. Dit is ʼn belofte van God: “Gee, en aan julle sal gegee word” (Lukas 6:38). Ook leer Filippense 4:15-19 dat God in die gelowige se behoeftes (nie ‘begeertes’ nie) sal voorsien.
  4. Gee moet in die geheim plaasvind: Matthéüs 6:1-4 verklaar dat gee in die geheim moet plaasvind, nie ter wille van vertoon nie. Hou dit wat jy gee verborge tussen jou en God.
  5. Gee lei tot gewilligheid om te werk: Die gelowige moet gewillig wees om te werk om in staat te wees om meer te gee (vgl. Handelinge 20:33-35).

Beginsels wat in 2 Korinthiërs 8:1-15 gevind word

Paulus behandel agt punte ten opsigte van gee in 2 Korinthiërs 8:1-15. Een, armoede is nie ʼn verskoning om nie te gee nie. Kyk na die Macedóniërs: te midde van hul armoede het hulle steeds groothartig gegee (2 Korinthiërs 8:1-2). Twee, gee is ʼn geleentheid wat gesoek en nagestreef moet word! (2 Korinthiërs 8:3-4). Drie, gee eerstens jouself vir die Here (2 Korinthiërs 8:5). Vier, gee is ʼn bewys van jou liefde vir God (2 Korinthiërs 8:6-8). Vyf, Christus is die voorbeeld van ʼn groot gewer (2 Korinthiërs 8:9). Ses, wees gewillig om ʼn belofte te maak en gewilliger om dit na te kom as God daarvolgens voorsien (2 Korinthiërs 8:10-11). Sewe, gee bereidwillig (2 Korinthiërs 8:12). Ons bereidwilligheid maak dit vir God aanneemlik. As ons egter teësinnig gee, baat dit dalk die ontvanger, maar dit verkry nie vir die gewer aansien in God se oë nie. Dit is beter om nie te gee nie as om teësinnig te gee. Agt, moenie gee tot op die punt van verarming nie maar gee gebalanseerd, tot op die punt van “gelykheid” (2 Korinthiërs 8:13-15).

Beginsels wat in 2 Korinthiërs 9:6-14 gevind word

In hierdie Skrifgedeelte gee Paulus sewe beginsels ten opsigte van gee. Een, wat jy saai sal jy oes (2 Korinthiërs 9:6). As jy oorvloedig saai, sal jy oorvloedig oes (maar die omgekeerde is ook waar: as jy spaarsamig saai … ). Twee, gee soos jy jou in jou hart voorgeneem het om te gee, maar nie teësinnig nie (2 Korinthiërs 9:7a). Drie, God het ʼn blymoedige gewer lief (2 Korinthiërs 9:7b). Gee moet gepaard gaan met ʼn blymoedige ingesteldheid, selfs met uitbundigheid (die Griekse woord beteken “uitbundig”). Vier, God sal in die gewer se behoeftes voorsien (2 Korinthiërs 9:8-11). Vyf, gee is ʼn vorm van aanbidding tot God (2 Korinthiërs 9:12). Ses, wat ʼn gelowige gee is ʼn bewys van die persoon se liefde vir God en dit verheerlik God (2 Korinthiërs 9:13). Sewe, gee is ʼn vorm van gemeenskap met ander gelowiges wat nie teenwoordig is nie (2 Korinthiërs 9:14).

“God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe” (2 Korinthiërs 9:15). Wat is God se onuitspreeklike gawe? Die gawe wat God gegee het was sy eie Seun, wat arm geword het sodat gelowiges geestelik ryk kon word. Dit is die grootste geskenk wat God kan voorsien. God het redding voorsien, maar dit het Hom iets gekos; dit het Hom die lewe van sy Seun gekos. As gelowiges gee, kan dit hulle dalk iets kos, maar net soos wat God sy Seun gestuur het as ʼn maatstaf van sy liefde vir die wêreld (Johannes 3:16), moet elke gelowige ook sy of haar liefde vir God bewys deur te gee.

———————————

As jy belangstel in meer inligting oor wat die Bybelse sê oor gee aan ander, oorweeg gerus om die artikel, Die Bybelse beginsel om te gee deur dr. Arnold Fruchtenbaum te lees, wat as bron vir hierdie blog gebruik is.

Volg ons op sosiale media: