Wat moet ek doen om gered te word?

Die tronkbewaarder in Filippi het vir Paulus en Silas gevra, “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” (Handelinge 16:30).

Wat is die enigste voorwaarde vir redding?

Redding vind plaas op grond van God se genade deur geloof in Jesus Christus. Geloof is die enigste voorwaarde vir redding. In meer as twee honderd gevalle in die Nuwe Testament waar daar ʼn voorwaarde vir redding gegee word, word geloof of om te glo as die een en enigste voorwaarde verklaar. Sogenaamde ‘probleem Skrifgedeeltes’ moet geïnterpreteer word in die lig van die meer as 200 Skrifgedeeltes wat duidelik is.

Die drie belangrikste woorde wat in die Nuwe Testament in verband met geloof gebruik word, is ‘pistis’ (wat 243 keer voorkom en die betekenis het van ‘geloof’, ‘sekerheid/versekering’, ‘oortuiging’), ‘pisteuo’ (wat 246 keer voorkom en hoofsaaklik beteken ‘om te glo’, maar soms verwys na gelowiges of na die konsep van ‘verbintenis’ of ‘toevertrou’), en die woord ‘peitho’ (wat 55 keer voorkom, met die grondbetekenis: ‘om geloof te veroorsaak’).

Geloof beteken om te glo, oortuig te wees van, vertroue te stel in, en te vertrou in die sin van staat maak op.

In die geval van die tronkbewaarder in Filippi se vraag, inspireer die Heilige Gees die antwoord in Handelinge 16:31 as volg: “Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word”.

Nog ʼn duidelike Skrifgedeelte is Johannes 1:12 wat verklaar, “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”. Diegene wat kinders van God word, is dié wat Christus aanneem.

Wat beteken dit om Christus aan te neem?

Die tweede gedeelte van die vers in Johannes 1:12 verskaf die antwoord op die vraag oor wat dit beteken om Christus aan te neem: deur te glo dat Jesus waarlik die Joodse Messias is.

Moet ʼn mens slegs Christus se bestaan erken? Nee, meer is nodig as om net te erken dat Hy bestaan. Die gelowige se geloof moet gestel word in Christus as sy/haar Plaasvervanger en as sy/haar Verlosser/Redder van die straf vir sonde. Dit impliseer dat jy weet jy is ʼn sondaar wat ʼn Verlosser nodig het. ʼn Mens moet Christus persoonlik vir jou redding vertrou.

Die objek van ons geloof is God. Die inhoud van ons geloof is die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus vir ons sondes (vgl. 1 Korinthiërs 15:1-4).

———————————

As jy meer oor hierdie belangrike onderwerp wil lees, kyk gerus na die langer artikel wat die bron van hierdie gedeeltelike opsomming is: Die voorwaarde vir redding, geskryf deur dr. Arnold Fruchtenbaum.

Volg ons op sosiale media: